• Όλα
  • Νέα
  • Προσκλήσεις
Προσκλήσεις

Ανάθεση του έργου διαμόρφωσης μίας επικοινωνιακής στρατηγικής σε εξωτερική εταιρία

Απόφαση στην Διαύγεια και Τεχνικές Προδιαγραφές

Νέα

Προτάσεις νέων έργων – MAES: «Σύνταξη τεχνικού οδηγού χαρτογράφησης και αξιολόγησης των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους στην Ελλάδα»

Απόφαση στην Διαύγεια

Προσκλήσεις

Tεχνικές Προδιαγραφές – περιεχόμενο του έργου «Έκθεση κατάστασης περιβάλλοντος για την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και το θόρυβο για τα έτη 2015-2016»

Προσκλήσεις

Προκήρυξη του έργου της παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Επισυνάπτονται η απόφαση για προκήρυξη του έργου και η σχετική τεχνική περιγραφή

Νέα

Ανακοίνωση

To EΚΠΑΑ προτίθεται να αναθέσει: Α. τη σύνταξη της κατάστασης περιβάλλοντος στην Ελλάδα τα έτη 2015 και 2016 (με σύνδεση με τους αντίστοιχους στόχους βιώσιμης …

Νέα

Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον

Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σας καλεί σε Συνάντηση Διαλόγου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και το Περιβάλλον, την Τετάρτη 15 Μαρτίου …

Νέα

Η ενέργεια για ζωή ταξιδεύει 2016-2017

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης που ρίχνει άγκυρα σε απομακρυσμένους προορισμούς, σπέρνοντας ιδέες, σκέψεις και γνώσεις οικολογικού περιεχομένου στους μαθητές, αλλά …

Νέα

The 2030 Agenda for Sustainable Development

Τον Σεπτέμβριο του 2015, και τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους, σχεδιάζοντας μια …

Νέα

Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία

  Πέτρος Βαρελίδης Αθήνα 2/3/2016   Ενημερωτικό σημείωμα για τη δέσμη προτάσεων για κυκλική οικονομία – ΣΥΠ 4.3.2015   Στις 2/12 η Επιτροπή παρουσίασε τη …

Scroll to Top