Εδώ μπορείτε να βλέπετε όλες τις πράξεις του ΕΚΠΑΑ, όπως αναρτώνται στη Διάυγεια. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα:

Απόφαση Ανάθεσης Δικηγορικής Εκπροσώπησης

  • ΑΔΑ : ΡΟΚΒ46Ψ8ΟΧ-ΘΦΜ
  • Αρ. Πρωτοκόλλου : 31/05-01-2021
  • Ημ. Έκδοσης :08/01/2021
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο