Επικαιροποίηση Κόκκινου Καταλόγου απειλούμενων ειδών

IUCN Red List.svg

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) αναλαμβάνει να υλοποιήσει την επικαιροποίηση του Κόκκινου Κατάλογου ο οποίος ψηφιοποιείται και διευρύνεται  αποσκοπώντας στο να καταγράψει και να αξιολογήσει την κατάσταση διατήρησης περισσότερων από 10.000 ζώων και το σύνολο των 7.000 φυτών που συναντώνται απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και θα αποτελέσει την πληρέστερη και εκτενέστερη αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης της πλειονότητας των ειδών της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, με σκοπό τη διατήρηση της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοσυστημάτων της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) και με εφαρμογή των πρότυπων της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο