Μ.Δ. Κορινθιακού Κόλπου

Μ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Με την ενσωμάτωση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, η Μονάδα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου λειτουργεί με έδρα την Κόρινθο.

Η Μ.Δ. υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

ΜΔ21

Η χωρική της αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR2320006 ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ
GR2450009 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο