Μ.Δ Κορινθιακού Κόλπου

Μ.Δ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.

Η Μονάδα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου αποτελεί διάδοχο του Φορέα Διαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, εδρεύει στην Κόρινθο και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Β) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. .

MD21

Η χωρική της αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR2320006 ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
GR2450004 ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΕΩΣ ΙΤΕΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑΔΟΥ
GR2450009 ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
GR2530005 ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ
GR2530007 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο