Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Οι 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Μ.Δ.Π.Π.), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., μαζί με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, πλέον θα συγκροτούν το Σύστημα Διακυβέρνησης Προστατευόμενων Περιοχών σε περιφερειακό επίπεδο.

Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Ολύμπου
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Σποράδων
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων
Διαβάστε Περισσότερα
Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Διαβάστε Περισσότερα