Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας - Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για είκοσι μία (21) υβριδικές ηλεκτροφόρες περιφράξεις» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE18 NAT/GR/000768 ARCPROM.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Απομάκρυνση απορριμμάτων και φθαρμένων υποδομών από τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για υπηρεσίες υλοποίησης «Σχεδίου Επικοινωνίας της Επιτροπής Διαχείρισης Πάρκου Πρεσπών», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2020»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Νοεμβρίου 2023

Ορθή επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά (7) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο πλαίσιο του έργου «Conservation of priority species of marine megafauna in Greece and Italy - LIFE MareNatura» (Κωδ. LIFE22-NAT-IT-LIFE MareNatura/101113792)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου «Sub3. Δημιουργία εθνικού συστήματος για τη μόνιμη παρακολούθηση των ειδών και τύπων οικοτόπων και για την επιτήρηση των προστατευόμενων περιοχών»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
13 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου SUB1a.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο