Αειφόρος Ανάπτυξη Και Κλιματική Αλλαγή

Εκσυγχρονισμό/Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς
BlueCoast «Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση»
Εθνική απογραφή αερίων θερμοκηπίου και ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαικών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2022
ARSINOE Horizon 2020 – «Περιφέρειες ανθεκτικές στο κλίμα μέσω συστημικών λύσεων και καινοτομιών—ΑΡΣΙΝΟΗ» (Climate-Resilient Regions Through Systemic Solutions and Innovations -ARSINOE)
LIFE – NanoEXPLORE: Integrated approach for exposure and health effects monitoring of engineered nanomaterials in workplaces and urban areas (LIFE17 ENV/GR/000285)
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)
LIFE-IP ADAPTInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» (LIFE17 IPC/GR/000006)
Μετάβαση στο περιεχόμενο