Αειφόρος Ανάπτυξη Και Κλιματική Αλλαγή

Εθνική απογραφή αερίων θερμοκηπίου και ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαικών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2022
Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα LIFE-IP CEI-Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 (LIFE-IP Circular economy implementation in Greece)
LIFE-IP ADAPTInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE17 IPC/GR/000006)
Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία: «Pathways of accessible heritage tourism/Access2Heritage»
ERASMUS + “H2O! Key 2: Strategic Partnerships”, (Agreement Number 2021-1-FR01-KA220-SCH-000034470)
Biolearn – Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης απορροής της Μαύρης Θάλασσας
ARSINOE: «Κλιματικά ανθεκτικές περιοχές μέσα από ολιστικές λύσεις και καινοτομίες»
Εκσυγχρονισμό/Διαμόρφωση του Δασοφυλακείου/Φυτωρίου του Εθνικού Δρυμού Αίνου Κεφαλλονιάς
BlueCoast «Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση»