Μητρώο εγγεγραμμένων Μ.Κ.Ο

Μητρώο εγγεγραμμένων Μ.Κ.Ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ/ΦΟΡΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΕΩΣ/ΦΟΡΕΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΜ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ CORPORATION OF PROTECTION AND ADMINISTRATION OF NATURAL ENVIRONMENT AND WILD LIFE ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Μ1/2021
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal  MOm Μ2/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC ORNITHOLOGICAL SOCIETY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ3/2021
ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Pindos Perivallontiki Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία Μ4/2021
MEDASSET ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ MEDASSET MEDITERRANEAN ASSOCIATION TO SAVE SEA TURTLES MEDASSET ΕΛΛΑΣ Μ5/2021
Δράση για την άγρια ζωή Action for Wildlife Δράση για την άγρια ζωή Μ6/2021
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων οικοσυστημάτων Not for Profit Non Governmental Organisation for the Preservation of the Aquatic Ecosystems iSea Μ7/2021
Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο Mediterranean Institute for Nature and Anthropos MedINA Μ8/2021
Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση WORLD WIDE FUND FOR NATURE WWF ΕΛΛΑΣ Μ9/2021
Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΣΠΠΑΖ Hellenic Wildlife Care Association, H.W.C.A. ΑΝΙΜΑ Μ10/2021
The Green Tank ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ The Green Tank Civic Non-Profit Association The Green Tank Μ11/2021
ΚΑΛΛΙΣΤΩ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση CALLISTO WILDLIFE AND NATURE CONSERVATION SOCIETY CALLISTO M12/2021
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ Society for the Protection of Prespa Μ13/2022
ΑΡΧΕΛΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ SEA TURTLE PROTECTION SOCIETY OF GREECE ARCHELON Μ14/2022
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ SOCIAL ENTERPRISE FOR THE PROTECTION OF MENALON ΜΑΙΝΑΛΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Μ15/2022
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ SOCIETY FOR THE PROTECTION OF BIODIVERSITY OF THRACE ΕΠΒΘ Μ16/2023
ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AENAOS THALASSA NON PROFIT COMPANY ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ Μ17/2023