Φόρμα υποβολής στοιχείων για την καταχώρηση στο μητρώο Μ.Κ.Ο. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

O Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φορέων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

 

Επισημαίνεται ότι το Μητρώο που θα συσταθεί με βάση την παρούσα πρόσκληση θα χρησιμοποιηθεί για τη συμμετοχή των εγγεγραμμένων σε αυτό Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Φορέων στα Μνημόνια Συνεργασίας και στις Προγραμματικές Συμβάσεις των άρθρων 27, 33, 37 και 38 του ν. 4685/2020 (Α΄92).

 

Για την εγγραφή στο Μητρώο, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της παρούσας φόρμας, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που ορίζονται στην σχετική πρόσκληση.

    Επωνυμία φορέα, στα Ελληνικά