ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής είναι:

1. Να διασφαλιστεί ότι κατανοείτε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, τα χρησιμοποιούμε και τα κοινοποιούμε.
2. Να εξηγήσει με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας, ώστε να έχετε μια εξαιρετική εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα και
3. Να εξηγήσει τα δικαιώματα και τις επιλογές σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο.
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής «ο Οργανισμός», συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και του Ν. 4624/2019.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.
Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο:

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Λ. Μεσογείων 207, Αθήνα 15525

Ο Οργανισμός γνωρίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («προσωπικά δεδομένα»), ο απόρρητος χαρακτήρας τους, και ο εμπιστευτικός χειρισμός τους μπορεί να αποτελεί μεγάλη ανησυχία των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας του. Ο Οργανισμός διαβεβαιώνει, επομένως, ότι ακριβώς οι ίδιες θεωρήσεις συνιστούν για τον ίδιον προτεραιότητα έναντι των εν λόγω προσώπων, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της δεοντολογίας του.  Στην παρούσα Πολιτική αναφέρονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο Οργανισμός και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να τις επεξεργαστεί, καθώς επίσης και οι πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης της Ιστοσελίδας ή ο αποδέκτης των υπηρεσιών του Οργανισμού μπορεί να προβεί σε περίπτωση που δεν επιθυμεί την με οιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων ή δεδομένων. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αφορά σε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία είναι ικανά να προσδιορίσουν και ταυτοποιήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Τέτοια δεδομένα μπορεί λ.χ. να αφορούν στην προσωπική ή την αντικειμενική σας κατάσταση, ιδίως δε το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου ή/και την ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Ο Οργανισμός συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί (στο εξής: «επεξεργάζεται») τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε, στο βαθμό που απαιτείται, για τη σύσταση, υλοποίηση ή καταγγελία μιας συμβατικής ή οιονεί συμβατικής σχέσης μαζί σας. Για παράδειγμα, μια τέτοια σχέση δημιουργείται εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο ή συμμετέχετε σε έρευνες, διαγωνισμούς, ή αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε πληροφορίες για εμάς και τις υπηρεσίες μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με σκοπό την ασφαλή και αποτελεσματική επεξεργασία των αιτημάτων σας.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται

Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα συλλέγονται κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν τον Οργανισμό στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους Χρήστες της Ιστοσελίδας του. Διαβάστε σχετικά εδώ την Πολιτική Cookies.

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε την παρούσα Ιστοσελίδα:

α) δεδομένα συσκευής: ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα και έκδοση που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή,
β) ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης, τοποθεσία του χρήστη, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή συναφείς πληροφορίες.
Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται για να ενημερωθούμε για την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα. Περιορίζουμε την συλλογή δεδομένων στα απολύτως απαραίτητα, έτσι ώστε να πετύχουμε την συμμόρφωση με την αρχή επεξεργασίας δεδομένων, που αφορά στην ελαχιστοποίηση επεξεργασίας των δεδομένων.

Προσωποπαγή στοιχεία

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, αυτοπροσώπως κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας:

Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Σταθερό τηλέφωνο ??
Κινητό τηλέφωνο ??

Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και νομική βάση

Μέσω της παρούσα Ιστοσελίδας δίνεται στους χρήστες η δυνατότητα να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες/προϊόντα του Οργανισμού. Η εκδήλωση αυτή γίνεται μέσω τις αποστολής από μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των πληροφοριών γίνεται με ασφάλεια και αποθηκεύεται σε servers της εταιρείας [ ] με έδρα [ ]

Ο Οργανισμός δύναται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες για στατιστικούς λόγους καθώς και για την βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών του.

Συγκεκριμένα, οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι οι ακόλουθοι:

-Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (είτε μέσω e-mail, είτε μέσω sms) σχετικά με νέα προϊόντα ή/και προσφορές ή/και διαγωνισμούς. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον του Οργανισμού να ενημερώνει τους χρήστες της Ιστοσελίδας που έχουν δηλώσει ενδιαφέρον, για τις υπηρεσίες του.

-Ανταπόκριση σε ερωτήματα/αιτήματα που αποστέλλετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον πληροφόρησης των χρηστών.

-Στατιστική ως προς τον τόπο προέλευσης του χρήστη και τη διάρκεια πλοήγησης. Νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση που έχει δοθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή του στον Διαδικτυακό Τόπο.

Επιπροσθέτως, εκτός από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας, είναι δυνατή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων του Οργανισμού, στα πλαίσια που του επιτρέπεται λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά σας.

Τα Δικαιώματά σας

• Δικαίωμα πρόσβασης – έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε και να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε.
• Δικαίωμα διόρθωσης – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να τροποποιήσουμε ή να ενημερώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
• Δικαίωμα διαγραφής – έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.
• Δικαίωμα περιορισμού – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή ή οριστική διακοπή της επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά δεδομένα σας.
• Δικαίωμα εναντίωσης –
◦ έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, στηριζόμενοι σε λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση.
◦ έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων – έχετε δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή και να διαβιβάσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα στην υπηρεσία κάποιου τρίτου.
• Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων – έχετε δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση θα είχε νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις.
• Δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – έχετε δικαίωμα να καταθέσετε παράπονο εναντίον του Οργανισμού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Η εποπτεύουσα αρχή για τον Οργανισμό είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν e-mail με συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@necca.gov.gr το οποίο e-mail να συνοδεύεται από αποδεικτικά έγγραφα περί της ταυτότητας των αιτούντων. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, ο Οργανισμός θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει, εγγράφως, το αίτημά σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίηση του αιτούντα. Σε περίπτωση που ο Οργανισμός αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημα, θα εξηγήσει εγγράφως τους λόγους.

Ο Οργανισμός  έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα www.necca.gov.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρασχέσουν.

Η καταχώρηση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών και/ ή προϊόντων μέσω της παρούσας Iστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο Χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Ο Οργανισμός διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του στον Χρήστη, εκτός και αν, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη, διαγράψουμε τα στοιχεία.

Διαφημιστικοί και εμπορικοί σκοποί – Κοινοποίηση

Στο βαθμό που ο Χρήστης συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για διαφήμιση και έρευνες αγοράς, τα προσωπικά του δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς. Προϋπόθεση μίας τέτοιας χρήσης των προσωπικών του δεδομένων αποτελεί η παροχή από μέρους του ρητής σχετικής συναίνεσης, όπως λ.χ. συμβαίνει όταν έχει ενεργοποιήσει το κατάλληλο πλαίσιο στη διάρκεια μιας προωθητικής ενέργειας και μετά πατήσει κάποιο κουμπί προς επιβεβαίωση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Οργανισμός μπορεί να στείλει στον Χρήστη διαφημίσεις για τις υπηρεσίες του ή/και τα προϊόντα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Χρήστη, ή να του προτείνει να συμμετάσχει σε προγράμματα, δράσεις ή διαγωνισμούς. Ο Οργανισμός θα επικοινωνήσει με τον χρήστη με τα μέσα στα οποία έχει συναινέσει να λαμβάνει χώρα η επικοινωνία, όπως λ.χ. μέσω e-mail, αν μας δώσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, ή μέσω τηλεφώνου ή SMS, εάν μας δώσει τον αριθμό του σταθερού ή του κινητού του. Τέλος, ο Οργανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη για την ανάλυση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας της καθώς και για σκοπούς περαιτέρω διαφήμισης και έρευνας αγοράς. Ο χρήστης είναι απολύτως ελεύθερος να αποφασίσει εάν, και σε ποιόν βαθμό, επιθυμεί να κοινοποιήσει τα στοιχεία του για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Εφόσον κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη φύση του αιτήματός του και είναι τεχνικά δυνατό και αποδεκτό από τον Οργανισμό, ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό μας ανώνυμα ή με ψευδώνυμο. Κατά την επεξεργασία του αιτήματός του, ο Οργανισμός ενδέχεται να χρειαστεί να κοινολογήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών σε ευρωπαϊκές ή μη ευρωπαϊκές χώρες. Ο Οργανισμός απαιτεί από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη μόνο σύμφωνα με τα πρότυπά του, την παρούσα Πολιτική, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το εκάστοτε εφαρμοστέο και ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Ο Οργανισμός δεν προβαίνει σε κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σε τρίτους ούτε σε πώληση ή ενοικίασή τους χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του χρήστη. Ωστόσο, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που τον αφορούν, εάν η νομοθεσία την υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, διοικητικές αρχές ή όργανα επιβολής του νόμου. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κοινοποίησης, είτε στον ίδιον είτε σε τρίτον μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού, από κάποιον χρήστη προσωπικών στοιχείων ή δεδομένων τρίτου προσώπου, χωρίς να έχει ληφθεί προηγουμένως η συναίνεση του τρίτου αυτού προσώπου. Την ευθύνη μίας τέτοιας κοινοποίησης φέρει αποκλειστικά και μόνον ο ως άνω κοινοποιούν χρήστης.

Κοινωνικά δίκτυα

Στην ιστοσελίδα μας δύνανται να χρησιμοποιούνται τα λεγόμενα κοινωνικά plug-ins («plug-ins») των κοινωνικών δικτύων, όπως κατά κύριο λόγο το εν λόγω plug-in «Like» του μέσου κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία «Facebook»: το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook και το γεγονός ότι επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα του Οργανισμού θα διαβιβαστεί στο Facebook, ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook και ανεξάρτητα από το αν έχετε ενεργοποιήσει το σχετικό plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, το Facebook μπορεί να συνδέσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα με το λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί «Like», αυτό θα διαβιβαστεί στο Facebook και θα αποθηκευτεί εκεί. Έτσι μπορείτε να μοιραστείτε τα «Like» που έχετε κάνει με φίλους σας στο Facebook. Ο Οργανισμός δεν ασκεί καμία επιρροή επί της φύσης και της έκτασης των στοιχείων που διαβιβάζονται στο Facebook, ούτε είναι σε θέση να γνωρίζει ποια ακριβώς στοιχεία σας μεταδίδονται στο Facebook και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιεί το Facebook τα εν λόγω δεδομένα. Αν δεν επιθυμείτε το Facebook να συνδέσει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με το λογαριασμό σας στο Facebook, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό Χρήστη σας στο Facebook πριν επισκεφθείτε τον ιστοσελίδα του Οργανισμού. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από το Facebook καθώς και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις σημειώσεις απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση http://www.facebook.com/about/privacy/.

Απόρρητο, Ασφάλεια Επεξεργασίας και Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται εντός του Οργανισμού και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό του Οργανισμού με μοναδικό σκοπό την παροχή ενημέρωσης των χρηστών αναφορικά με τις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού για τα οποία ο Χρήστης έχει συμφωνήσει εφόσον αποστέλλει οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα. Το προσωπικό του Οργανισμού δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Ο Οργανισμός έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και ο Οργανισμός  χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Αποδέκτες των δεδομένων, κατόπιν νόμιμης υποχρέωσης, σύμβασης συνεργασίας ή και κατόπιν αιτήσεως – συγκατάθεσης του ίδιου του υποκειμένου των δεδομένων, είναι:

α) τρίτα πρόσωπα (όπως τράπεζες ή η ΑΑΔΕ) προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα που υπέβαλε το υποκείμενο των δεδομένων στο Διαδικτυακό Τόπο του Οργανισμού για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή.

β) δικαστικές και εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων ή αξιόποινων πράξεων.

Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας / αίτησης.

Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, όπως προαναφέρθηκε, ο Οργανισμός δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της έχει παράσχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση αυτού.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Περιστασιακά ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.
Ο χρήστης θα πρέπει να διαβάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνεται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται. Η παρούσα πολιτική θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρόλο που ο ΟΦΥΠΕΚΑ  διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή συμπλήρωσης της παρούσας πολιτικής, θα ενημερώνει μέσω της εν λόγω Ιστοσελίδας σχετικά με σημαντικές αλλαγές, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής.