Θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
27 Δεκεμβρίου 2023

Κώδικας ηθικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς υπαλλήλων δημοσίου

Διαβάστε Περισσότερα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
21 Φεβρουαρίου 2023

Κώδικας Δεοντολογίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Θέματα ανθρώπινου δυναμικού
8 Φεβρουαρίου 2023

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσης για υπαλλήλους που αποχωρούν

Διαβάστε Περισσότερα