Μ.Δ Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Θεσσαλίας

Μ.Δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Θεσσαλίας αποτελεί διάδοχο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων, εδρεύει στην Καλαμπάκα με παράρτημα στην Καρδίτσα και υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. .

MD8

Η χωρική της αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR1410001 ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ
GR1410002 ΑΓΡΑΦΑ
GR1420014 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
GR1440001 ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ
GR1440002 ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ)
GR1440003 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΤΡΥΠΑ
GR1440005 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΑ
GR1440006 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖΙΑΚΑ
GR2430002 ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ

Προσωρινά, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης:

Μετάβαση στο περιεχόμενο