Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας

Μ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Με την ενσωμάτωση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα – Πάικου – Βερμίου, του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί με έδρα τον Άγιο Γερμανό Φλώρινας και παραρτήματα την Έδεσσα και την Καστοριά.

Η Μ.Δ. υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

MD4

Η χωρική της αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR1210001 ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
GR1210002 ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
GR1240001 ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ
GR1240002 ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ
GR1240003 ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ
GR1240004 ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ
GR1240005 ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
GR1240006 ΛΙΜΝΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ
GR1240007 ΟΡΗ ΤΑΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΝΟΒΟ
GR1240008 ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ
GR1240009 ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ
GR1320001 ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
GR1320003 ΛΙΜΝΗ ΟΡΕΣΤΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)
GR1330001 ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟΣ (ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ)
GR1330002 ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ
GR1340001 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΏΝ
GR1340003 ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ
GR1340004 ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – ΠΕΤΡΩΝ
GR1340005 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ – ΖΑΖΑΡΗ
GR1340006 ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ – ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ
GR1340007 ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ
GR1340008 ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ
GR1340009 ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
GR1340010 ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Προσωρινά, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες των Φορέων Διαχείρισης:

Μετάβαση στο περιεχόμενο