Μ.Δ. Εθνικού Πάρκου Ολύμπου

Μ.Δ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.

Με την ενσωμάτωση στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου λειτουργεί με έδρα το Λιτόχωρο.

Η Μ.Δ. υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

MD5

Η χωρική της αρμοδιότητα περιλαμβάνει τους Κωδικούς Προστατευόμενων Περιοχών ως εξής:

GR1250001 ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
GR1250002 ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ
GR1250003 ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ
GR1420001 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ
GR1420003 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ
GR1420005 ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ
GR1420007 ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ
GR1420008 ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝΙ ΚΑΙ ΚΟΙΛΑΔΑ ΡΟΔΙΑΣ
GR1420015 ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Προσωρινά, για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου:

Μετάβαση στο περιεχόμενο