Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλος ο σχεδιασμός του Διαδικτυακού Τόπου, www.necca.gov.gr, το κείμενο, τα γραφικά, τα σήματα, οι ενδείξεις, οι φωτογραφίες, τα video, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, όλα όσα αποτελούν «το Περιεχόμενο» της παρούσης Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Οργανισμού και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ο Οργανισμός έχει επίσης κατοχυρώσει τις ενδείξεις του με εμπορικά σήματα και ουδείς επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οργανισμού.

Η σύνθεση του περιεχομένου και η διάταξη των στοιχείων αυτού που κάθε φορά περιέχεται στο Διαδικτυακό Τόπο ανήκει αποκλειστικά στον Οργανισμό και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Ο Οργανισμός ή/ και οι δικαιοπάροχοί του ρητά δια της παρούσης επιφυλάσσονται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε και όλα τα στοιχεία του περιεχομένου του www.necca.gov.gr. Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω ο χρήστης δεσμεύεται να μην δημιουργήσει παράγωγο και βασισμένο στο περιεχόμενο του www.necca.gov.gr έργο, να μην αντιγράψει, αναπαραγάγει, επαναδημοσιεύσει, επανεκδόσει, «ανεβάσει», τροποποιήσει, μεταδώσει ή πωλήσει ή εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή το σχετικό με αυτόν λογισμικό, να μην τον εισάγει σε ευρετήριο, να μην τον πλαισιώσει με άλλη ιστοσελίδα, να μην τον εισάγει ως σύνδεσμο για απευθείας πρόσβαση από άλλο ιστότοπο σε εσωτερικές πληροφορίες του, να μην αντιγράψει την τοποθεσία του σε άλλο διακομιστή με τη δημιουργία ειδώλου, να μην παραπλανήσει τρίτους ως προς την προέλευση του περιεχομένου οιουδήποτε στοιχείου του Διαδικτυακού Τόπου και να μην υποσχεθεί δικαίωμα σε τρίτο από το www.necca.gov.gr, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Οργανισμού. Δεν επιτρέπεται επίσης η δημιουργία ή/ και η δημοσίευση βάσης δεδομένων που περιέχει σημαντικά τμήματα του διαδικτυακού τόπου www.necca.gov.gr χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Οργανισμού.

Οι χρήστες με τη χρήση του www.necca.gov.gr αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του www.necca.gov.gr ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται παραπάνω. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του www.necca.gov.gr για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ή του Οργανισμού.