Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αποτελούν τους Όρους Χρήσης (“Όροι”). Η από μέρους σας χρήση αυτής της Ιστοσελίδας υπόκειται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης.

Προβλεπόμενη χρήση της Ιστοσελίδας: η Ιστοσελίδα, οι δυνατότητές της και το περιεχόμενό της (όπως ορίζεται παρακάτω) προορίζονται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα ή / και οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εμπορική επιχείρηση (είτε υπάρχει κέρδος είτε όχι).

1.Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα “www.NECCA.gov.gr” (η “Ιστοσελίδα”) από την οποίο έχετε πρόσβαση σε αυτούς τους Όρους έχει δημιουργηθεί, συντηρείται και λειτουργεί από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής («ΟΦΥΠΕΚΑ» ή «Οργανισμό»), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με έδρα τη διεύθυνση 207, Λεωφόρος Μεσογείων, Αθήνα 11525.

Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του ΟΦΥΠΕΚΑ όσον αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή και αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του ΟΦΥΠΕΚΑ και κάθε προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύουμε κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα μας.

2.Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας.  Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας από το χρήστη μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τις τροποποιήσεις των Όρων, τότε δεν θα πρέπει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας.

3. Η Ιστοσελίδα

Η Ιστοσελίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ είναι πηγή πληροφοριών για περιβαλλοντολόγους και όσους ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη βιοποικιλότητα.

Ειδικότερα, στην Ιστοσελίδα ο Οργανισμός παρέχει πληροφορίες

– για τις δράσεις του Οργανισμού,

– για τα προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός,

– για τις προκηρύξεις σχετικά με προγράμματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός

– για το Εθνικό Παρατηρητήριο

4. Πνευματική Ιδιοκτησία

Σε αυτήν την Ιστοσελίδα, ενδέχεται να διαθέτουμε διαθέσιμο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων (αλλά χωρίς περιορισμό) πληροφοριών, φωτογραφιών, εικόνων και βίντεο (μαζί αναφέρονται ως “Περιεχόμενο”). Το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ανήκει στον Οργανισμό. Αυτό το περιεχόμενο υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, λογότυπα ή άλλα δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διάδοση ή εκμετάλλευση του Περιεχομένου μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή χωρίς την προηγούμενη ρητή έγκρισή μας. Παρακαλούμε διαβάστε εδώ την Πολιιτκή Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας που διέπει την παρούσα Ιστσελίδα..

  1. Προσωπικά Δεδομένα και Πολιιτκή Απορρήτου

Για την προστασία και τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων παρακαλούμε διαβάστε εδώ την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

6. Προσβλητικό Περιεχόμενο

Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διεύθυνση info@necca.gov.gr προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

7. Ευθύνη του ΟΦΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενη σε τροποποιήσεις εκ μέρους του ΟΦΥΠΕΚΑ, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ με κάθε τρόπο προσπαθεί να καθιστά τη χρήση της Ιστοσελίδας ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτής πλήρεις και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεδομένης των τεχνικών αναγκών του διαδικτύου, ο ΟΦΥΠΕΚΑ ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ενημερώνει άμεσα το σύνολο του περιεχομένου και την ασφάλειας των υπο-ιστοσελίδων και υπηρεσιών του.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς σφάλματα ή συμβατή με οποιοδήποτε λογισμικό. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή / και κάποια από τις δυνατότητές της θα είναι διαθέσιμες εγκαίρως, ή ότι η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή / και σε οποιαδήποτε από τις δυνατότητές της θα είναι αδιάλειπτη ή ασφαλής. (γ) ότι τα ελαττώματα ή τα σφάλματα θα διορθωθούν · ή (δ) ότι η Ιστοσελίδα ή οι διακομιστές ή τα δίκτυα μέσω των οποίων διατίθεται η Ιστοσελίδα είναι ασφαλείς ή απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ME ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ, ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.

8.Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση της Ιστοσελίδας:

δε θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση της Ιστοσελίδας και των άλλων συνδεδεμένων με αυτήν ιστοσελίδων από άλλους χρήστες,

-θα ενημερώσουν τον Οργανισμό αμέσως μόλις αντιληφθούν τυχόν παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδα από τρίτους,

-δεν θα καταργήσουν οποιαδήποτε ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων από την Ιστοσελίδα ή περιεχόμενο που προέρχεται από την Ιστοσελίδα,

-δεν θα δημιουργήσουν πλαίσιο ή καθρέφτη οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Οργανισμού,

-δεν θα δημιουργήσουν βάση δεδομένων κατεβάζοντας και αποθηκεύοντας συστηματικά όλο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του περιεχομένου εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς την έγγραφη άδεια του Οργανισμού. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, ο Οργανισμός θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που του παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

9. Διεθνής Πρόσβαση

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει ή προτίθεται να διαθέσει τις υπηρεσίες του εκτός Ελλάδος.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη του ΟΦΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, ο ΟΦΥΠΕΚΑ δεν εγγυάται και δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν η Ιστοσελίδα, το Υλικό και οι υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτήν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

10. Ιστοσελίδες τρίτων

Μέσα από την παρούσα Ιστοσελίδα έχετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες δεν λειτουργούν, ούτε ελέγχονται, από εμάς. Ο Οργανισμός δεν φέρει καμία ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές άλλων εταιρειών. Οι παρόντες όροι δεν εφαρμόζονται σε άλλες ιστοσελίδες. Για αυτό το λόγο, πριν πλοηγηθείτε σε άλλες ιστοσελίδες, παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους χρήσης που αναρτώνται σε αυτές. Ίσως να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την ιδιωτικότητά σας.

Ίσως έχετε εισέλθει στην παρούσα ιστοσελίδα μέσω άλλης ιστοσελίδας. Σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι Όροι Χρήσης, η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Πολιτική Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας και η Πολιτική Cookies που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα.

11. Αποποίηση διαθεσιμότητας υπηρεσίας Ιστοσελίδας

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες ή οποιαδήποτε μεμονωμένη λειτουργία ή δυνατότητα της Ιστοσελίδας θα είναι πάντα διαθέσιμα ή / και χωρίς σφάλματα. Η Ιστοσελίδα και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια περιόδων κατά τις οποίες πραγματοποιούμε αναβαθμίσεις ή μεταφέρουμε την απαραίτητη συντήρηση στην Ιστοσελίδα.

12. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης.

Ο χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει κανένα από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του βάσει σύμβασης.

13. Διαχωρισμός

Εάν οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων θεωρηθεί ότι είναι άκυρο ή ανεφάρμοστο εν όλω ή εν μέρει, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διατύπωση θεωρείται ότι παραλείπεται και οι υπόλοιποι Όροι θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

14. Παραβίαση των όρων χρήσης

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων χρήσης, οι χρήστες θα υποχρεούνται σε αποζημίωση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η μη ενάσκηση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Ρητά ο ΟΦΥΠΕΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιβλέπει την εφαρμογή των παρόντων κανόνων κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από, και ερμηνεύονται σύμφωνα με, το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα. Υπό την προϋπόθεση ότι, εάν είστε καταναλωτής με τη συνήθη διαμονή σας σε χώρα εντός της ΕΕ, τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θίγει τα δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε σύμφωνα με τις υποχρεωτικές διατάξεις των νόμων μιας τέτοιας χώρας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να υποβάλλετε καταγγελία σε την πλατφόρμα της ΕΕ για την επίλυση διαφορών (“ODR”)

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

16. Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το www.necca.gov.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στo info@necca.gov.gr .