Αγρίμια κι αγριμάκια μου

Αγρίμια κι αγριμάκια μου, λάφια μου μερωμένα
πέστε μου πού ’ν’ οι τόποι σας και πού ’ν’ τα χειμαδιά σας
Γκρεμνά ’ναι μας οι τόποι μας, λέσκες τα χειμαδιά μας
τα σπηλιαράκια του βουνού είναι τα γονικά μας
Αγρίμια κι αγριμάκια μου

λέσκα: στενή και απότομη ρεματιά σε ορεινή τοποθεσία ή άλλο απόκρημνο μέρος

Κρήτη

Σχόλια

Ένα από τα πιο διαδεδομένα ριζίτικα τραγούδια της Κρήτης με θέμα τον διάλογο με τα άγρια ζώα των βουνών.
Τα ριζίτικα, τα «τραγούδια» όπως ονομάζονταν παλαιότερα, είναι φωνητικά κομμάτια με αφηγηματικό περιεχόμενο. Ερμηνεύονται από μία φωνή ή και ομάδα φωνών, συνήθως χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Η ονομασία «ριζίτικα» προέρχεται πιθανότατα από τις ρίζες, τους πρόποδες των βουνών της Κρήτης και κυρίως των Λευκών Ορέων, που είναι ο κατεξοχήν τόπος δημιουργίας και έμπνευσης των τραγουδιών αυτών.Μοιράσου τους στίχους

Array