Ακρωτήριο Πύργος – Όρμος Κύψας – Μάλαμο

Ακρωτήριο Πύργος - Όρμος Κύψας - Μάλαμο
 • Κωδικός:

  GR1270010

 • Γεωγ. Διαμέρισμα:

  Κεντρική Μακεδονία

 • Έκταση:

  1179,48 ha

 • Κατηγορία Προστατευόμενης Περιοχής:

  ΕΖΔ

Η Προστατευόμενη Περιοχή του Δικτύου Natura 2000 με την ονομασία «Ακρωτήριο Πύργος – Όρμος Κύψας – Μάλαμο» περιλαμβάνει τη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται στο βορειοδυτικό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Εκτείνεται από το ύψος του οικισμού Σάνη έως και την Ελάνη, βόρεια της Σίβηρης και περιέχει σημαντική ποικιλία ειδών θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας. Το θαλάσσιο αυτό τμήμα της χερσονήσου της Κασσάνδρας είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο τουριστικά, κυρίως λόγω της παρουσίας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Σάνης.

 

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής είναι τα λιβάδια ή λειμώνες ποσειδωνίας Posidonia oceanica, που αναπτύσσονται στον αμμώδη βυθό της υποπαραλιακής ζώνης. Στη συγκεκριμένη περιοχή, τα λιβάδια ποσειδωνίας εμφανίζουν μεγάλη πυκνότητα. Εξαπλώνονται από το βάθος των 2 περίπου μέτρων και καλύπτουν σχετικά μεγάλη έκταση. Φιλοξενούν βιοκοινότητες ασπόνδυλων με πολύ υψηλή ποικιλότητα και αρκετά εμβληματικά είδη της Μεσογείου, όπως η πίνα Pinna nobilis, που πρόσφατα έχει ενταχθεί από την IUCN στα προστατευόμενα είδη ως κρισίμως κινδυνεύον, ο κοινός εδώδιμος αχινός Paracentrotus lividus, που διέπεται από ειδικό καθεστώς αξιοποίησης για την προστασία των πληθυσμών του, το ολοθούριο Holothuria tubulosa, το οποίο τα τελευταία χρόνια αποτελεί αλίευμα σημαντικής εμπορικής αξίας και η ενδημική θαλάσσια ανεμώνη Condylactis aurantiaca.

 

Στα αβαθή νερά (από 0,5-5 μ.) υπάρχουν αραιοί πληθυσμοί του αγγειόσπερμου Cymodocea nodosa, που τυπικά αναπτύσσεται σε πιο εύτροφα και υπήνεμα νερά. Είναι ανθεκτικότερο είδος και σε επιβαρυμένες από ρύπανση περιοχές αντικαθιστά τα λιβάδια της ποσειδωνίας.

 

Στις περιοχές όπου ο βυθός καλύπτεται από βράχια, κροκάλες και υφάλους αναπτύσσεται πλούσια χλωρίδα από θαλάσσια μακροφύκη με κυρίαρχο είδος το Cystoseira crinitα και άλλα φαιοφύκη. Εντοπίζονται επίσης διάφοροι σπόγγοι, με κυρίαρχο το είδος Chondrosia reniformis, και το ενδημικό ανθόζωο Balanophyllia europaea που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II του CITES και απειλείται από την κλιματική αλλαγή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο