Απρίλη Απρίλη αντάριασες

Απρίλη Απρίλη αντάριασες Μαγιά καταδροσίζεις
τα ξένα και τα μακρινά τα πρόβατα δε φάν’καν
μωρ’ για τα, για τα πού ’ρχονται λαλώντας τα κουδούνια
λαλώντας κουβεντιάζοντας το πού θα στεν’ τη στρούγκα
στη μια τη ράχ’ δεν έχ’ νερό στην άλλ’ δεν έχ’ αέρα

για τα: να τα

Δροσοπηγή Ιωαννίνων

Σχόλια

Καθιστικό τραγούδι της ποιμενικής ζωής από τη Δροσοπηγή Ιωαννίνων. Προβάλλονται αφενός οι καιρικές συνθήκες κατά τους μήνες της άνοιξης και αφετέρου η σχέση εξάρτησης των βοσκών από τα στοιχεία της φύσης (τις καιρικές συνθήκες, το νερό και τον αέρα).

Μοιράσου τους στίχους

Array