Αυγή τσ’ αυγής

Αυγή τσ’ αυγής θα σηκωθώ ’πού του βουνού τη ρίζα
να σύρω να ξημερωθώ βουνό μου στην κορφή σου
να κάμω κύκλο στο βουνό, βολίτα στη μαδάρα
να βρω μια πέτρα ριζιμιά να διπλωθώ να κάτσω
ν’ ακούσω γερακιού φωνή και φάλκο να λαλήσει
ν’ ακούσω και την πέρδικα να γλυκοκακαρίσει
ν’ ακούσω πετροκότσυφο

βολίτα: βόλτα, περίπατος
μαδάρα: γυμνό, άδενδρο βουνό με ορεινά βοσκοτόπια
ριζιμιά: βαθιά ριζωμένη
φάλκο: είδος γερακιού

Κρήτη

Σχόλια

Ριζίτικο τραγούδι που εξυμνεί με αισθαντικό τρόπο τα θέλγητρα, τις ομορφιές και την πανίδα (τα πουλιά) στις ορεινές περιοχές της Κρήτης.
Τα ριζίτικα, τα «τραγούδια» όπως ονομάζονταν παλαιότερα, είναι φωνητικά κομμάτια με αφηγηματικό περιεχόμενο. Ερμηνεύονται από μία φωνή ή και ομάδα φωνών, συνήθως χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Η ονομασία «ριζίτικα» προέρχεται πιθανότατα από τις ρίζες, τους πρόποδες των βουνών της Κρήτης και κυρίως των Λευκών Ορέων, που είναι ο κατεξοχήν τόπος δημιουργίας και έμπνευσης των τραγουδιών αυτών.


Μοιράσου τους στίχους

Array