Εθνική απογραφή αερίων θερμοκηπίου και ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαικών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2022

unece

Το έργο αφορά στην επίτευξη της κάλυψης των εθνικών υποχρεώσεων, για το έτος 2022, ως προς τις απογραφές, αναφορές και εκθέσεις προς τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), τη Γραμματεία της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και τη Γραμματεία της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τις εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών για την κλιματική αλλαγή και για την ποιότητα της ατμόσφαιρας ως προς τα θέματα των εκπομπών, καθώς και σε όποια άλλη τυχόν υποχρέωση της χώρας θα τεθεί σε ισχύ εντός του έτους 2022. (έργο σε εξέλιξη)