Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υπηρεσιών ενημέρωσης / πληροφόρησης στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην υλοποίηση τριών υποέργων, εκ των οποίων τα δύο αφορούν τεχνικές παρεμβάσεις. Ειδικότερα το 1ο υποέργο με τίτλο: «Αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός έκθεσης Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Κερκίνης» αφορά στην εσωτερική διαμόρφωση/αναβάθμιση του εκθεσιακού χώρου του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Κερκίνης, συνολικού εμβαδού 108 τ.μ. περίπου. Η διαμόρφωση αφορά τη δημιουργία και τοποθέτηση δέκα (10) εκθεμάτων, οι προδιαγραφές των οποίων δίνονται αναλυτικά στην Έκθεση τεκμηρίωσης και προδιαγραφών του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης και νυν Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά σχέδια κατόψεων και εκθεμάτων διαστασιολογημένα και επαρκώς τεκμηριωμένα.

Το 2ο υποέργο με τίτλο: «Έκδοση έντυπου υλικού ενημέρωσης/πληροφόρησης επισκεπτών» αφορά την εκτύπωση φυλλαδίων, αφισών και άλλων εντύπων για τη ενημέρωση των επισκεπτών μέσω της ανάδειξης της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Λίμνης Κερκίνης.

Τέλος, το 3ο υποέργο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος μεταφοράς εικόνας από τον υγρότοπο Κερκίνης στο Κέντρο Πληροφόρησης, μετεωρολογικού σταθμού και τηλεσκοπίου»  αφορά στην δημιουργία υποδομών και προμήθεια κάμερας για την ασύρματη μεταφορά εικόνας από το παραποτάμιο δάσος της λίμνης Κερκίνης, στο κέντρο πληροφόρησης. Η τεχνογνωσία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου θα γίνει από εταιρεία με μεγάλη εμπειρία στην τοποθέτηση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων.

MIS έργου: 0011406648
Διάρκεια: 12/06/2020 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 248.110,40 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας