Υποστήριξη δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του τέως Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας. Η περίπτωση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Πάρνωνα-Μαλέα

Η πρόταση περιλαμβάνει κυρίως δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού της προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας.
Αναλυτικότερα, έχει υλοποιηθεί το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα, της πρότασης συνίσταται στη δόμηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, καταχώρησης των πληροφοριών για την προτεινόμενη περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα σε γεωβάση (Geodatabase) και ψηφιακής απεικόνισής της, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών που θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE). Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα εποπτικό εργαλείο συνολικής απεικόνισης και παρακολούθησης της περιοχής όπου θα καταγράφεται το σύνολο της πληροφορίας που θα προκύπτει στο πεδίο, και θα διαχειρίζεται συνδυαστικά προκειμένου να εξάγονται συμπεράσματα και να πραγματοποιούνται οι κατάλληλες δράσεις. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, συνίσταται στον σχεδιασμό, για την περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα και περιλαμβάνει έντυπα όπως ο Οδηγός Πεταλούδων «Οι πεταλούδες στον Πάρνωνα», ο     Χάρτης για την «Περιοχή Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα», το Εγχειρίδιο παρουσίασης οικοτόπων/οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών υπηρεσιών για την «Περιοχή Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα», Πεντάπτυχο Φυλλάδιο Περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα «Το φυσικό περιβάλλον του Αποθέματος Βιόσφαιρας» και το Πεντάπτυχο Φυλλάδιο Περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα «Η πολιτιστική κληρονομιά του Αποθέματος Βιόσφαιρας».
Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η παραγωγή και σχεδιασμός περιοδεύουσας έκθεσης. Ακόμη, προβλέπεται η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων με στόχο τη γνωριμία του ευρέως κοινού με το δίκτυο των προστατευόμενων περιοχών Αποθέματος Βιόσφαιρας της UNESCO, την ανάδειξη της σημαντικής βιοποικιλότητας της περιοχής και στην προώθηση και ενημέρωση για την χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB based-GIS-Υποέργο 1).
Τέλος, έχει γίνει προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για

την υποστήριξη υλοποίησης του Υποέργου 1 «Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μέσω διαδραστικών χαρτών (WEB based-GIS) της προτεινόμενης περιοχής του Αποθέματος Βιόσφαιρας όρους Πάρνωνα – Κάβου Μαλέα».

Διάρκεια: 28/02/2020- 30/06/2025
Προϋπολογισμός: 208.167,60 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου
Εκτίμηση δομής και δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea)
Εκτίμηση δομής και δυναμικής των πληθυσμών δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea)
Τεκμηρίωση της εμφάνισης του Τύπου Οικοτόπου προτεραιότητας 6230 -Κορυφή Μεγάλη Τούρλα-Πάρνωνας
Τεκμηρίωση της εμφάνισης του Τύπου Οικοτόπου προτεραιότητας 6230 -Κορυφή Μεγάλη Τούρλα-Πάρνωνας
Μετάβαση στο περιεχόμενο