Ενίσχυση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α για την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού του πρώην Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού με σκοπό την χρησιμοποίηση αυτού για τη βελτίωση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ενημέρωση – πληροφόρηση του κοινού για την προστατευόμενη περιοχή του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  και νυν Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικότερα, οι προμήθειες αυτές περιλαμβάνουν την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων) που περιέχει την προμήθεια επαγγελματικών ανιχνευτών, λογισμικού αναγνώρισης υπερήχων, τεχνικού καταφυγίου, και οδηγών αναγνώρισης, την προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών που περιέχει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και των παρελκομένων αυτών, στα οποία θα παρουσιάζονται ενημερωτικά στοιχεία της μονάδας και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής, την προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) που περιέχει την προμήθεια Σ.Μ.Η.Ε.Α. (drones) και την προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής) που περιέχει την προμήθεια συστημάτων ατομικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και ομαδικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όσο και στο πεδίο.

Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων δράσεων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής, την προσπάθεια της μονάδας για πληρέστερη, εκσυγχρονισμένη και πολύπλευρη ενημέρωση τόσο των επισκεπτών της προστατευόμενης περιοχής, όσο και του εκπαιδευτικού κύκλου (σχολεία, πανεπιστήμια), αλλά και του ευρύτερου κοινού και την βελτίωση των κενών στη γνώση των ενδιαιτημάτων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος (χειρόπτερα).

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται με την πραγματοποίησή τους να συμβάλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και την ενημέρωση του κοινού για την προστατευόμενη περιοχή, χρησιμοποιώντας νέα, σύγχρονα εκπαιδευτικά-ενημερωτικά «εργαλεία» (συστήματα πολυμεσικών εφαρμογών, συστήματα ηχητικής ξενάγησης κ.λ.π.), τα οποία είναι δυνατό να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών,  ενώ η προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων θα βοηθήσει ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και διαχείρισης τους.

Τέλος, η προμήθεια ΣΜΗΕΑ (drones) θα συνδράμει στη συνεχή απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων της περιοχής.

MIS έργου: 5045632
Διάρκεια: 01/11/2021- 31/08/2023
Προϋπολογισμός: 268.867,00 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου
Μετάβαση στο περιεχόμενο