Καταγραφή και παρουσίαση των Γεωτόπων & Γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης με σκοπό την ένταξη του στα Γεωπάρκα της UNESCO.

Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη συναντώνται προϊστορικά-ελληνιστικά αρχαιολογικά αλλά και ρωμαϊκά μνημεία, μεσαιωνικά κάστρα, βυζαντινά-μεταβυζαντινά μοναστήρια, παραδοσιακοί οικισμοί, μύλοι γέφυρες και φάροι. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνδέεται άμεσα με τη γεωλογική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον των δύο νησιών. Ο συνδυασμός των πολιτιστικών και των γεωλογικών μνημείων καθώς και των τοπίων φυσικού κάλους συνέβαλλαν στην ίδρυση του γεωπάρκου Κεφαλονιάς-Ιθάκης. Το γεωπάρκο καλείται μια γεωγραφική περιοχή σαφώς καθορισμένων ορίων η οποία περιέχει ικανό αριθμό γεωτόπων (γεωλογικών μνημείων) που μπορούν να χρησιμεύσουν για ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς αναπτυξιακούς και τουριστικούς σκοπούς. Το γεωπάρκο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του συνόλου των «μνημείων» της Γης με έμφαση στη γεωλογική κληρονομιά σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική κοινωνία ακολουθώντας μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης (όπως ο γεωτουρισμός). Οι γεωλογικοί σχηματισμοί και οι γεωλογικές διεργασίες καθορίζουν τη φυσιογνωμία μίας περιοχής άρα και τη βιοποικιλότητά της και έχουν σημανθεί με καλαίσθητες πινακίδες. Σε πολλές περιπτώσεις η γεωποικιλότητα θα καθορίσει και το ανθρωπογενές περιβάλλον και θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τα ήθη και τις παραδόσεις των τοπικών κοινωνιών. Στο γεωπάρκο Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχουν καθοριστεί μέχρι τώρα 50 γεώτοποι, δηλαδή τοποθεσίες κυρίως με ιδιαίτερα γεωλογικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και με οικολογικά πολιτιστικά, τουριστικά αλλά και αισθητικά. Οι περισσότεροι από τους γεώτοπους αυτούς είναι προσβάσιμοι από το υπάρχον οδικό δίκτυο και λίγοι μόνο μέσω περιπατητικών και θαλάσσιων γεωδιαδρομών. Έχει δημιουργηθεί πλούσιο έντυπο υλικό. Επίσης λειτουργούν δύο ψηφιακές εκθέσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου στο Αργοστόλι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανωγής στην Ιθάκη. Ειδικότερα, το έργο περιέχει δράσεις για την δημιουργία και αναβάθμιση ηλεκτρονικών Εκθέσεων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης για το γεωπάρκο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης που θα δημιουργηθεί στην Ανωγή Ιθάκη και στην έδρα του Γεωπάρκου στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Ακόμη, προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση έξι διαδραστικών σταθμών πληροφόρησης (infokiosk) για το γεωπάρκο για χρήση σε σημαντικά τουριστικά κέντρα (ενδεικτικά Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς, και στις δύο εκθέσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης για το γεωπάρκο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου και Παλικής). Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή ενός παρατηρητηρίου ορνιθοπανίδας στον γεώτοπο Λιβάδι Παλικής, την εκπόνηση ενός Business Plan στα ελληνικά και αγγλικά για την λειτουργικότητα του γεωπάρκου και την διοργάνωση τριών ημερίδων ενός έτους για την ενημέρωση και την προώθηση των σκοπών του γεωπάρκου Κεφαλονιάς- Ιθάκης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών, θεματικών σεμιναρίων/ εκδηλώσεων στους γεωτόπους και τις γεωδιαδρομές του γεωπάρκου, καθώς και η συμμετοχή σε οικοτουριστικές εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια που οργανώνονται από διάφορους φορείς για την προώθηση του γεωπάρκου Κεφαλονιάς- Ιθάκης. Άλλες δράσεις του έργου αφορούν στην έκδοση ενημερωτικών/ διαφημιστικών εντύπων, χαρτών και οδηγών προβολής του γεωπάρκου Κεφαλονιάς- Ιθάκης, στην δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ανάδειξη των παραδοσιακών πρακτικών και εθίμων της περιοχής του γεωπάρκου, δημιουργία σήματος ποιότητας, δημιουργία δέκα νέων γεωτόπων, δύο νέων γεωδιαδρόμων, την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, την ανάδειξη της μικροβιακής ποικιλότητας των γεωτόπων Μελισσάνης-Δρογκαράτη και την αλλαγή του φωτισμού στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Κουτάβου.

Παράλληλα το Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Γεωλογίας εκπονεί Υποέργο 2 στην Πράξη με τίτλο: «Καταγραφή και μελέτη της Γεωποικιλότητας του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης» με στόχο την υποβολή φακέλου προς την UNESCO για την ένταξη στα Παγκόσμια Γεωπάρκα, την ενίσχυση του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης τόσο οικονομικά όσο και τουριστικά αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής. Το ΥΠ2 περιλάβει τη δυνατότητα της καλύτερης κατανόησης του μηχανισμού παραγωγής πηλού με ιαματικές χρήσης αλλά και την γενικότερη ανάπτυξη των Ιονίων νήσων. Επίσης περιλαμβάνει «Μελέτη & αξιοποίηση της παλαιοντολογικής κληρονομιάς του Γεωπάρκου Κεφαλονιάς – Ιθάκης». Η δράση θα αφορά στην ανάδειξη του παλαιοντολογικού πλούτου Κεφαλονιάς-Ιθάκης με την καταγραφή των απολιθωματοφόρων θέσεων και εν δυνάμει νέων γεώτοπων του γεωπάρκου, την ανασκαφή και συλλογή νέων ευρημάτων, την επιστημονική τους μελέτη και ανάδειξή τους με τη δημιουργία δύο εκθέσεων απολιθωμάτων σε ήδη υπάρχοντες χώρους που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό, μία μεγαλύτερη στην Κεφαλονιά και μία μικρότερη στην Ιθάκη. Τέλος προβλέπεται και η κατασκευή 10 βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, με θεματολογία που θα συν-αποφασιστεί από τους ειδικούς γεωλόγους του Γεωπάρκου. Από τεχνικής πλευράς, για την παραγωγή και δημιουργία των βίντεο που θα αξιοποιηθούν από το Γεωπάρκο με τον προαναφερόμενο επικοινωνιακό τρόπο, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικές τεχνικές, από την ειδικό του Animation.

MIS έργου: 5007956
Διάρκεια: 17/07/2018 – 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 954.000 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιόνιων Νήσων
Kipouria Geosite in Paliki
Kipouria Geosite in Paliki
Melissani cave in Sami area
Melissani cave in Sami area
Sinkholes in Argostoli city
Sinkholes in Argostoli city
KEFITH Geopark map
KEFITH Geopark map
Menir Geosite in Ithaca island
Menir Geosite in Ithaca island
Μετάβαση στο περιεχόμενο