Περίθαλψη άγριων ζώων

Φωτογράφος: Απόστολος Γκρίνιας
Φωτογράφος: Απόστολος Γκρίνιας

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. υποστηρίζει και χρηματοδοτεί τις δράσεις φροντίδας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον των περιστατικών παράνομης διακίνησης και εμπορίου, αρρώστιας, τραυματισμού και εγκατάλειψης άγριων ζώων (ορνιθοπανίδας, μεγάλων θηλαστικών και ατόμων θαλάσσιας χελώνας), ενηλίκων ή νεαρών ατόμων, καθώς και της δια βίου φιλοξενίας ατόμων που δε δύνανται να απελευθερωθούν. (έργο σε εξέλιξη)