Δράσεις Προστασίας, Διαχείρισης και Ήπιας Ανάπτυξης Υγροτόπων Κέρκυρας

Η συγκεκριμένη πράξη αφορά σε διαχειριστικές δράσεις για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη των προστατευόμενων υγροτόπων της νήσου Κέρκυρας. Επιπλέον, περιλαμβάνει την εκπόνηση και την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για επιλεγμένα είδη πανίδας Lutra lutra (Βίδρα), Valencia letourneuxi (Ζουρνάς), την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε συγκεκριμένους προστατευόμενους υγρότοπους (Λιμνοθάλασσες Αντινιώτη και Χαλικιόπουλου), τον σχεδιασμό, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος και την υλοποίηση 3ήμερου επιστημονικού – εκπαιδευτικού συνεδρίου με θέμα «Βιοποικιλότητα – Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις της σε νησιωτικά οικοσυστήματα».

Συγκεκριμένα, οι δράσεις αφορούν βελτίωση του βαθμού διατήρησης επιλεγμένων προστατευόμενων οικοτόπων, ειδών και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων λ/θ που περιλαμβάνουν επιστημονικές και τεχνικές εκθέσεις. Επίσης, δράσεις οργάνωσης ανοιχτών χώρων ερμηνείας περιβάλλοντος και ενημέρωσης του κοινού και παραγωγή συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος που αποτελείται από: τεύχος παρουσίασης των διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος, σήμανση, ψηφιακές εφαρμογές κλπ.

Οι επιμέρους ενότητες εργασίας του έργου είναι η οργάνωση διαδρομών ερμηνείας περιβάλλοντος, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η εγκατάσταση της απαραίτητης σήμανσης των διαδρομών, ο σχεδιασμός και παραγωγή ψηφιακής εφαρμογής υποστήριξης υπαίθριου συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος για «έξυπνες συσκευές», ο σχεδιασμός και παραγωγή φυλλαδίων παρουσίασης των διαδρομών και ο σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων επισκέψεων.

Τέλος, προβλέπεται επιστημονικό-εκπαιδευτικό συνέδριο με θέμα τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε νησιωτικούς υγροτόπους.

MIS έργου: 5034929
Διάρκεια: 02/12/2019 – 31/10/2023
Προϋπολογισμός: 381.240,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων