Εποπτεία – Ενημέρωση Εχινάδων Νήσων δικαιοδοσίας πρώην Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Όρεων

Το έργο σκοπεύει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και συνολικά στην προστασία και διαχείριση των περιοχών Natura που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Συνοπτικά, η πρόταση έργου περιλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την εποπτεία των Εχινάδων Νήσων, τη διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα βιοποικιλότητας καθώς και δράσεις για την παρακολούθηση των ειδών άγριας φύσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Η πράξη περιλαμβάνει την εποπτεία- ενημέρωση Εχινάδων νήσων δικαιοδοσιών πρώην Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων και την μελέτη καταγραφής και παρακολούθησης ερπετοπανίδας στην προστατευόμενη περιοχή του συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων (Ιόνιο). Επιπλέον, προβλέπεται η προστασία και διαχείριση του θαλασσοκόρακα Phalacrocorax aristotelis και άλλων θαλασσοπουλιών στο Αρχιπέλαγος των Εχινάδων Νήσων μέσω της διαχείρισης επισκεπτών, όπως επίσης και η παρακολούθηση της μεσογειακής φώκιας Monachus monachus στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων.

MIS έργου: 5033669
Διάρκεια: 01/01/2019- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 333.372,18 €
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Μετάβαση στο περιεχόμενο