Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ήπειρος 2014-2020 και στοχεύει στο σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των διαδραστικών μέσων επικοινωνίας με το κοινό, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του ελλείμματος που υπάρχει στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

Το προτεινόμενο έργο προσβλέπει στην άρση αυτής της “επικοινωνιακής απομόνωσης” και στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης δομής περιβαλλοντικής διερμηνείας και προσέλκυσης επισκεπτών.

MIS έργου: 5028733
Διάρκεια: 29/11/2019- 28/5/2021
Προϋπολογισμός: 100.000,00€
Κατάσταση έργου: Ολοκληρωμένο
Εμπλεκόμενα τμήματα: Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού Κόλπου
Μετάβαση στο περιεχόμενο