Υποψηφιότητα Ολύμπου για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO

Φωτογράφος: Μπάμπης Γκιριτζιώτης
Φωτογράφος: Μπάμπης Γκιριτζιώτης

Η ευρύτερη περιοχή του όρους Ολύμπου έχει καταχωρηθεί από την 16/01/2014 στην δοκιμαστική λίστα της Ελλάδας (tentative list) για τις προτεινόμενες περιοχές προς ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (Ref.: 5862). Η εκπόνηση του έργου αφορά στην προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις οριζόμενες κατευθυντήριες γραμμές του εγγράφου των λειτουργικών προδιαγραφών «Operational Guidelines for the implementation of the Word Heritage Convention» για την ανακήρυξη μιας περιοχής σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Επιπλέον στον φάκελο θα περιλαμβάνεται η εκπόνηση  διαχειριστικού σχεδίου για την υπό αξιολόγηση περιοχή το οποίο θα στοχεύει στον καθορισμό των μέτρων και έργων για την διαχείριση και διατήρηση της αξίας της περιοχής. (έργο σε εξέλιξη)