Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας

logo-ep-ymeperaa

Το Έργο στοχεύει προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου-Λευκάδας (ΦΔΑΛ), σύμφωνα με τον Ν.4519/2018. Συγκεκριμένα οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας.

Η διαχειριστική πρόκληση του έργου δεν έγκειται τόσο στην αχανή έκταση και την πολυπλοκότητα των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που διέπουν τους έμβιους οργανισμούς της περιοχής, αλλά στο ότι θα πρέπει να επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα διατήρησής τους σε ένα περιβάλλον με έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα και παρουσία. Σε αυτό το περιβάλλον με την εντατική κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή, την πολυάριθμη ενασχόληση με την αλιεία (ερασιτεχνικής και επαγγελματικής μορφής) και τη ραγδαία ανάπτυξη τουριστικού ενδιαφέροντος για τις παράκτιες περιοχές του Ιονίου, θα υλοποιηθούν δράσεις για την προστασία ενδημικών ψαριών των εσωτερικών υδάτων, απειλούμενων ειδών που διανύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να περάσουν στην περιοχή ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους (μεταναστευτικά πτηνά, χέλια κλπ.) και των ζωτικής σημασίας λιμνοθαλασσών, εκβολών ποταμών και θαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας.

Απώτερος στόχος του έργου είναι όχι η απλή και μόνο προστασία εμβληματικών ειδών (π.χ. αργυροπελεκάνοι, δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες) και περιοχών σπάνιας ομορφιάς (παραποτάμιο δάσος και ζώνη πλημμυρών ποταμού Λούρου, κοραλλιογενείς ύφαλοι κλπ.), αλλά η αξιοποίηση όλων των διδαγμάτων που παρέχονται από την μακραίωνη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή και την αρμονική συνύπαρξή του με τα στοιχεία της φύσης.

MIS έργου: 5032959
Διάρκεια: 1/7/2021- 31/12/2023
Προϋπολογισμός: 998.706,00€
Κατάσταση έργου: Σε εξέλιξη

 

Εμπλεκόμενα τμήματα: Μ.Δ. Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων
Μετάβαση στο περιεχόμενο