Πάμε κόρ’ σα κάστανα

Πάμε κόρ’ σα κάστανα, κάστανα σερεύομε
σεπεπί’ τη καστανί’, πέλκι μασχαρεύομεν

Πάμε κόρ’ απέσ’ σ’ ορμάν’, και με τ’ έναν μαχανά
πάμε να φιλίουμες και ν’ αποχωρίουμες

Ακεί πέρα λάσκεσαι, ευρίκ’ς κι αγκαλιάσκεσαι
κι εγώ κάτ’ να λέγω σε, ντο πολλά χολιάσκεσαι

σερεύω ή σωρεύω: μαζεύω
σεπεπί’: με αφορμή
πέλκι: ίσως, πιθανόν
μασχαρεύω: αστειεύομαι, ερωτοτροπώ
απέσ’: τοπικώς, προς τα μέσα
ορμάν’: δάσος
μαχανά: αφορμή, δικαιολογία
λάσκεσαι: κάνεις βόλτα
αγκαλιάσκεσαι: αγκαλιάζεις
ντο: τι (από την έκφραση τι ένι το= τι είναι εκείνο)
χολιάσκεσαι: χολώνεις, νευριάζεις

Πόντος

Σχόλια

Τραγούδι από τον Πόντο για τη συγκομιδή των κάστανων, στα βήματα του χορού άτσιαπατ. Κάθε ομαδική εργασία όπως η συγκομιδή καρπών, πέρα από το μοίρασμα του μόχθου, ήταν ευκαιρία για κάθε είδους κοινωνικές συναναστροφές.

Μοιράσου τους στίχους

Array