Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η απομάκρυνση μπαζών και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (απορρίμματα) εντός της ζώνης Α του Εθνικού Πάρκου Στροφυλιάς – Κοτυχίου με σκοπό την αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 1420, 1310, 9540, 1410 & 72Α0 από ανθρωπογενείς πιέσεις. Με τον έλεγχο των ρυπαντικών πιέσεων επιδιώκεται η επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης. Η δράση αναμένεται να προσδώσει στις εκτάσεις την φυσιολογική τους μορφολογία, να συντελέσει στην βελτίωση της ποιότητας των ενδιαιτημάτων αυτών αλλά και στην προστασία των ειδών πανίδας που διαβιούν σε αυτές.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 53.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 65.700,00).

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22-07-2024 και ώρα 17:00.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

 

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες «Καθαριότητας παραλιών και ακτών του Εθνικού Πάρκου Σποράδων για το έτος 2024», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα