Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες «Καθαριότητας παραλιών και ακτών του Εθνικού Πάρκου Σποράδων για το έτος 2024», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τις υπηρεσίες «Καθαριότητας παραλιών και ακτών του Εθνικού Πάρκου Σποράδων για το έτος 2024», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσίας καθαρισμού των ακτών και των παραλιών του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βορείων Σποράδων. Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία αφορά τον Καθαρισμό – συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων των ακτών και παραλιών των νησιών:

Α’ Ζώνη: Σκάντζουρα, Κυρά Παναγιά, Γιούρα, Ψαθούρα, Πιπέρι και λοιπές βραχονησίδες Α’ ζώνης.
Β΄Ζώνη : Περιστέρα, Αλόννησος και λοιπές βραχονησίδες Β’ ζώνης.κατάρτιση υπηρεσίας αναφορικά με την ανάλυση της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης προτεινόμενων έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των ποσού των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

 

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr έως 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικού Συνεργάτη για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος LIFE19 ΝΑΤ/ΜΤ/000982 – LIFE PanPuffinus! για τα έτη 2024-2025, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
9 Ιουλίου 2024

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών αποκομιδής μπαζών και απορριμμάτων από το Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Ιουλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νοτιο-Ανατολικού Αιγαίου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα