Το γιασεμί στην πόρτα σου

Το γιασεμί στην πόρτα σου τζ’ ήρτα να το κλαδέψω
τζαι νόμισεν η μάνα σου πώς ήρτα να σε κλέψω

Το γιασεμί στην πόρτα σου, μουσκολοούν οι στράτες
τζι η μυρωδκιά του η πολλή λαώννει τους διαβάτες

Το γιασεμί στην πόρτα σου αθθεί τσαι βκάλλει κλώνους
μουσκολοούσιν τα στενά, στους ξένους τζαι γειτόνους

Το γιασεμί στην πόρτα σου π’ αθθεί το καλοτζαίριν
μουσκολοά τζαι σαίρουνται, παίθκιοι τζαι νιοι τζαι γέροι

μουσκολοούν: μοσχοβολούν
λαώννει: αναστατώνει, τρελαίνει
αθθεί: ανθεί
βκάλλει: βγάζει
παίθκιοι: λεβέντες, παιδιά

Κύπρος

Σχόλια

Καθιστικό τραγούδι της αγάπης από την Κύπρο. Αποτελείται από αλληγορικά δίστιχα με θέμα το γιασεμί, που συμβολίζει την αγαπημένη.

Μοιράσου τους στίχους

Array