ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Τμήμα: Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 101
Email: info@necca.gov.gr
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Τμήμα: Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 101
Email: gnomodothseis@necca.gov.gr
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος)
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 111
Email: m.papadopoulou@necca.gov.gr
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Δ/νων Σύμβουλος)
Τμήμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 103
Email: k.triantis@necca.gov.gr
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΞΕΝΙΑ (Διοικητική & Γραμματειακή Yποστήριξη Διοίκησης - ΣΗΔΕ - θέματα πρωτοκόλλου)
Τμήμα: Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 101
Email: x.kesisoglou@necca.gov.gr
ΚΙΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ (Γραμματέας Δ.Σ.)
Τμήμα: Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 112
Email: m.kiousi@necca.gov.gr
ΜΠΑΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΑ (Αν. Γραμματέας Δ.Σ.)
Τμήμα: Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 121
Email: e.bazioti@necca.gov.gr
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προϊστάμενος)
Τμήμα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 104
Email: i.mitsopoulos@necca.gov.gr
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τμήμα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: -
Email: k.kontogianni@necca.gov.gr
ΕΞΑΡΧΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (Προϊσταμένη)
Τμήμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 109
Email: n.exarchakou@necca.gov.gr
ΦΙΛΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ (Γραμματειακή υποστήριξη)
Τμήμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κτήριο: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τοποθεσία: Αθήνα
Τηλέφωνο: 2108089271
Εσωτερικό: 112
Email: th.filiadou@necca.gov.gr
ΝΑΞΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τμήμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Κτήριο: 16. Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου
Τοποθεσία: Σύρος
Τηλέφωνο: -
Εσωτερικό: -
Email: a.naxaki@necca.gov.gr