Έγκριση του από 22.05.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Έγκριση του από 22.05.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για τη δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας.

Εγκρίνεται το από 22.05.24 συνημμένο στο παρόν, Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/62198/1602/07.06.2023 Απόφαση του ΓΓΦΠ&Υ, και τροποποιήθηκε με τις με αρ. Πρωτ. Γρ.ΓΓΦΠΥ/92019/2335/07.09.23, αρ. πρωτ. ΓρΓΓΦΠΥ/96595/2449/21.09.2023 και αρ.πρωτ. Γρ ΓΓΦΠΥ/18825/469/20.02.24 Αποφάσεις του ΓΓΦΠ&Υ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/01396/253/30.01.2023 Πρόσκλησης για την υποβολή Προτάσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – Πυλώνας Μετάβασης 1 “Πράσινη Μετάβαση” – Άξονας: “1.4 -Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας” – ΔΡΑΣΗ: “16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης” (ΑΔΑ:ΡΞΦΒ4653Π8-ΖΚΟ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με α.π. ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196/02.05.23 (ΑΔΑ:ΨΙΕΧ4653Π8-ΙΒ3).

 

Παρακαλείσθε για τις ενέργειές σας, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της παραπάνω Πρόσκλησης.

 

Δείτε την έγκριση του πρακτικού εδώ

 

Δείτε το Πρακτικό-Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
8 Ιουλίου 2024

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
8 Ιουλίου 2024

Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
3 Ιουλίου 2024

Απεγκλωβισμός νεαρής αρκούδας από ΟΦΥΠΕΚΑ, Καλλιστώ και Δασική Υπηρεσία

Διαβάστε Περισσότερα