Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις που αφορούν την πρόσκληση για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Ημερομηνία Δημοσίευσης :
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις που αφορούν την πρόσκληση για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

Συχνές ερωτήσεις / απαντήσεις που αφορούν την πρόσκληση για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας»

 

 1. Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης από το πρόγραμμα;

Το 100%.

 1. Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία περιοχή με μονοπάτια;

Ναι, μπορεί.

 1. Προβλέπεται αμοιβή επίβλεψης ή/και μελέτης μετά την ένταξη;

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει εξωτερική βοήθεια και υποστήριξη στην υλοποίηση του έργου η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1% του π/υ της εγκεκριμένης πρότασης.

 1. Μπορεί η πρόταση να περιλαμβάνει μόνο δημιουργία και βελτίωση χώρων αναψυχής, σε επιλεγμένα σημεία υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών;

Ναι, μπορεί.

 1. Πως τεκμαίρεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς με εδαφικές λωρίδες που καταλαμβάνει το μονοπάτι σε δασικές εκτάσεις;

Για την τεκμηρίωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αρκεί η ανάρτηση αποσπάσματος του δασικού χάρτη της περιοχής.

 1. Ποιο υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Τεχνικό Δελτίο Διοικητικής Επάρκειας (δικαιολογητικό 16);

Κάποιο υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 1. Δύναται να υποβληθεί πρόταση με το σύστημα μελέτης-κατασκευής και αν ναι, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται να προσκομιστούν και σε ποιο βαθμό ωριμότητας θα πρέπει να φτάσουν οι αδειοδοτήσεις;

Ναι, δύναται και απαιτείται να υπάρχει στο φάκελο η απόφαση έγκρισης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.

 1. Τι χρειάζεται να διαβιβαστεί στη φάση της υποβολής σχετικά με την προγραμματική σύμβαση στην περίπτωση που τα προτεινόμενα μονοπάτια εμπίπτουν σε δασικές εκτάσεις

Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των δύο μερών για την πρόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης.

 1. Τα έργα που θα προτείνονται προς ένταξη δεν παράγουν έσοδα. Αρκεί βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων;

Ναι, αρκεί.

 1. Είναι δυνατή η υποβολή δύο ξεχωριστών προτάσεων μία από ΟΤΑ Β’ βαθμού και μία από την οικεία Περιφέρεια οι οποίες να περιλαμβάνουν διαφορετικές πεζοπορικές διαδρομές εντός των ορίων το πρώτου;

Ναι, είναι δυνατή.

 1. Υπάρχει κάποιο υπόδειγμα για την Αίτηση υπαγωγής στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260);

Όχι δεν υπάρχει, ο κάθε δικαιούχος μπορεί να ετοιμάσει Αίτηση με όποιο υπόδειγμα επιθυμεί.

 1. Δύναται να υπάρξει σύμπραξη πολλών ΟΤΑ Β΄στην υποβολή πρότασης;

Ναι, μπορεί να υπάρξει διαδημοτική συνεργασία σύμφωνα με τα οριζόμενα του 4.4.1.3 της πρόσκλησης.

 1. Είναι επιλέξιμη η πρόταση χρηματοδότησης μόνο για τη συμπλήρωση της σήμανσης και συγκεκριμένα για την προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων Υποδοχής;

Ναι, εφόσον εξυπηρετεί τον εμπλουτισμό και αναβάθμιση υφιστάμενου δικτύου μονοπατιών αρκεί στο παρελθόν να μην είχαν ενταχθεί ή να μην πρόκειται να ενταχθούν σε άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

 1. Για την υποβολή πρότασης σε πρώτη φάση χρειάζονται όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της πρόσκλησης;

Ναι απαιτούνται όλα τα αναφερόμενα διακιολογητικά.

 1. 15. Στην περίπτωση υποβολής πρότασης με τη μέθοδο της μελέτης-κατασκευής στον Προϋπολογισμό του έργου πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπόνησης της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης;

Ναι, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται.

 1. Εφόσον ένας Δήμος αποτελείται από πολλές δημοτικές ενότητες μπορεί να υποβάλει και αντίστοιχες προτάσεις;

Ναι, εφόσον υποβάλλονται σε μια πρόταση. Το μέγιστο απαιτούμενο ποσό ανά δημοτική ενότητα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 800.000 Ευρώ.

 1. Είναι δυνατόν αυτό, για λόγους βέλτιστου σχεδιασμού να γίνει με προγραμματική σύμβαση Δήμων με τους οικείους αναπτυξιακούς οργανισμό ο οποίος μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας θα αναλάβει και τη διαχείριση, υποβολή κλπ και σε περίπτωση ένταξης και την υλοποίηση;

Έως την υποβολή της πρότασης ο κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να διενεργήσει την προετοιμασία υποβολής με όποιο τρόπο επιθυμεί. Η υλοποίηση θα πρέπει να γίνει με ιδία μέσα ή με αναφορά στην τεχνική υπηρεσία (π.χ. περίπτωση προτάσεων που εμπίπτουν σε δάση ή/και δασικές εκτάσεις) που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου/ προμήθειας/ μελέτης ή υπηρεσίας καθώς και σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για την εκχώρηση καθηκόντων από τον ωφελούμενο στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την υλοποίηση του έργου.

 

Κατεβάστε το αρχείο εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
8 Ιουλίου 2024

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού στις Προστατευόμενες Περιοχές

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
8 Ιουλίου 2024

Δωρεάν μεταφορά επισκεπτών στην παραλία του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα

Διαβάστε Περισσότερα
Νέα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
3 Ιουλίου 2024

Απεγκλωβισμός νεαρής αρκούδας από ΟΦΥΠΕΚΑ, Καλλιστώ και Δασική Υπηρεσία

Διαβάστε Περισσότερα