Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Μαΐου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Μαΐου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία οικοξεναγήσεων στη ΜΔΠΠ Έβρου και Δαδιάς του ΟΦΥΠΕΚΑ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Απριλίου 2024

Διακήρυξη με Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την υπηρεσία με τίτλο: Κατασκευή Υδατοσυλλογών / Ποτιστρών για την Άγρια Ζωή.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Αναβάθμιση και υποστήριξη των εφαρμογών έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων για το Θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου και του Φαραγγιού Σαμαριάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών απαραίτητου εξοπλισμού σκάφους για τις ανάγκες λειτουργικότητας του σκάφους της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου του ΟΦΥΠΕΚΑ

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών απορρύπανσης/αποκατάστασης περιοχών επί και πλησίον κεντρικών οδών (δημοτικών, αγροτικών & δασικών) του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, στα πλαίσια της βελτίωσης της αισθητικής του τοπίου αλλά και της γενικότερης πρόληψης και προετοιμασίας εν όψει της επικείμενης αντιπυρικής περιόδου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Απριλίου 2024

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με αριθ. πρωτ. 8766/01-04-2024 (24PROC014509365, α/α ΕΣΗΔΗΣ 347753) Διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας κατασκευής πυροσβεστικού εξοπλισμού σε αγροτικό όχημα – pick up της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
18 Απριλίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του ΟΦΥΠΕΚΑ στην κατάρτιση προγραμματικών συμβάσεων και μνημονίων συνεργασίας για το οικονομικό έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα