Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
8 Μαρτίου 2024

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων του Παραρτήματος Αργοστολίου της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Ζακύνθου, Αίνου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας επισκευής του υπηρεσιακού οχήματος της ΜΔΠΠ Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού κόστους προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών υλικών και της εργασίας επισκευής.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
5 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων επικρατειακών αρπακτικών πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς -Λευκίμης- Σουφλίου και στην ΖΕΠ GR1110009 Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου»

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Διαύγεια
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα