Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 24 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών  καυσίμων κίνησης για τα οχήματα (τροχοφόρα – πλωτά) των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2023.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09134100-8 «Πετρέλαιο ντίζελ», 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη».

Η διάρκεια της σύμβασης (εκτός παράτασης) ορίζεται έως 31-12-2023 ή έως την εξάντληση του συμβατικού ποσού (ακόμη και σε μειωμένο χρόνο αν οι απαιτήσεις/ανάγκες είναι αυξημένες σε ποσότητες καυσίμων ή οι τιμές του παρατηρητηρίου αυξηθούν) ή και χρονικά και πέραν του συμβατικού χρόνου αν έτσι προκύψει και για όσο αυτό αυξηθεί / επεκταθεί (έως και για 50% του συμβατικού χρόνου) ακόμη και μέσω της εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 337- και ιδιαίτερα της παρ. 2 αυτού- του Ν. 4412/2016.

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα Ι εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙΙ εδώ

Κατεβάστε το Παράρτημα ΙV εδώ

 

 

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο