Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες συντονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 21 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τις υπηρεσίες συντονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή καθημερινής υπηρεσίας συντονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 77231300-1 «Υπηρεσίες διαχείρισης δασών».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (198.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (245.520,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης λειτουργίας του Φαραγγιού Σαμαριάς (εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης 31/10/2023).

 

Δείτε την διακήρυξη εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Μελέτη οδοποιίας περιπατητικής διαδρομής: Νέο Λιμάνι Πρέβεζας – Περιοχή Προμαχώνα Πρέβεζας – Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Πρέβεζας», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο