Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση καταγραφής των ογκομετρικών στοιχείων με την μέθοδο των δοκιμαστικών επιφανειών, των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δάσους (υγεία, μίξη ειδών, κ.α) και σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την ανάδειξη και την αειφoρία του παραλίμνιου δάσους σημύδας της Μεγάλης Πρέσπας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 17 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση καταγραφής των ογκομετρικών στοιχείων με την μέθοδο των δοκιμαστικών επιφανειών, των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δάσους (υγεία, μίξη ειδών, κ.α) και σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για την ανάδειξη και την αειφoρία του παραλίμνιου δάσους σημύδας της Μεγάλης Πρέσπας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Σκοπός της παρούσας δράσης είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών.
• Δράση για την ανάδειξη και διαχείριση του παραλίμνιο δάσους σημύδας της Μεγάλης Πρέσπας βασισμένες πάνω σ’ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχειριστικών μέτρων και ενεργειών ώστε να αναπτυχθούν οι αρχές της αειφορίας του δάσους.
• Η εκπόνηση της μελέτης από τον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τις διαταγές με αριθμό 158072/1120/30-7-65 (προσωρινές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές) και 74579/3022/11-7-91 αποφάσεων του υπουργού Γεωργίας, της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και κυρίως του Ν.998/79.
• Καταγραφή της πανίδας με βάση παρατηρήσεις και βιοδηλωτικά στοιχεία καθώς και από την επεξεργασία των δεδομένων των οπτικών αισθητήρων (Camera Traps), που θα τοποθετηθούν στο παραλίμνιο δάσος. Οι οπτικοί αισθητήρες (Camera Traps) θα είναι του αναδόχου ή ιδιοκτησίας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) 4 του ΟΦΥΠΕΚΑ και η χρήση και η εγκατάσταση τους θα γίνει σε συνεργασία της ΜΔΠΠ με τον ανάδοχο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο