Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Μαΐου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σημαδούρων, για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής.

Η προμήθεια και τοποθέτηση σημαδούρων, για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη. Η τοποθέτηση των σημαδούρων θα γίνει με την υπόδειξη του προσωπικού του ΦΔΚΒΧ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 58481/2012 (ΦΕΚ3159/Β/27-11-2012) Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (12.096,77 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 09-06-2023.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο