Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 29 Μαΐου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση σημαδούρων, για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής.

Η προμήθεια και τοποθέτηση σημαδούρων, για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη. Η τοποθέτηση των σημαδούρων θα γίνει με την υπόδειξη του προσωπικού του ΦΔΚΒΧ, σύμφωνα με την ΚΥΑ 58481/2012 (ΦΕΚ3159/Β/27-11-2012) Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των Λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών .

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα εφτά λεπτά (12.096,77 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 09-06-2023.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας διερεύνησης της εκτός τόπου διατήρησης των αυτοφυών ειδών της Ελλάδας.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
19 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας αξιολόγησης και βελτιστοποίησης διαχειριστικών δράσεων προστασίας των κητωδών και της Μεσογειακής φώκιας από την αλιεία στις θαλάσσιες περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Ζακύνθου.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
17 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Μελέτη τεκμηρίωσης για την επέκταση υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 ή/και την δημιουργία νέας περιοχής προστασίας θαλάσσιων χελωνών στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο του δικτύου NATURA 2000”».

Διαβάστε Περισσότερα