Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Νοεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Η προμήθεια αφορά ξηρή τροφή για τους πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) για χρονικό διάστημα 13 μηνών, ήτοι 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προβαίνει στην προμήθεια ξηρής τροφής για την διατροφή των εκπαιδευμένων σκύλων της ΕΜΑΔΔ (Ειδική Μονάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων) που απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα εξασφαλίζουν αφενός την ευζωία και την καλή υγεία των σκύλων και αφετέρου την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις κατά την τέλεση των καθηκόντων τους στο πεδίο (ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων). Η προμήθεια 75 συσκευασιών των 20 kg αφορά τη διατροφή 5 εκπαιδευμένων σκύλων για το χρονικό διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2023 (15 συσκευασίες ανά χειριστή/σκύλο). Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε σημείο που θα συμφωνηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

 

Φάσεις έργου:
Α Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.12.2022.
Β Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.06.2023.
Γ Φάση: Προμήθεια 15 συσκευασιών (3 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.11.2023.
Παραδοτέα: 75 συσκευασίες των 20 kg της ξηράς τροφής PRO CHN ENDURANCE 4800 (15 συσκευασίες ανά χειριστή σκύλου).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων (προμήθεια ειδικού εξοπλισμού μέτρησης παραμέτρων υδρολογικών, αβιοτικών κλπ), με κωδικό «TRANSFER-1» για την υλοποίηση του έργου «LIFE TRANSFER – Seagrass transplantation for transitional Ecosystem Recovery» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού LIFE19NAT/IT/000264», του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
10 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των υπηρεσιακών οχημάτων της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για το έτος 2024.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Διενέργεια της δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων από δρόμους και κατασκευές στην περιοχή Natura 2000 GR 2550005 “Θίνες Κυπαρισσίας- Νεοχώρι-Κυπαρισσία”».

Διαβάστε Περισσότερα