Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Νοεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Η προμήθεια αφορά ξηρή τροφή για τους πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) για χρονικό διάστημα 13 μηνών, ήτοι 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προβαίνει στην προμήθεια ξηρής τροφής για την διατροφή των εκπαιδευμένων σκύλων της ΕΜΑΔΔ (Ειδική Μονάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων) που απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα εξασφαλίζουν αφενός την ευζωία και την καλή υγεία των σκύλων και αφετέρου την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις κατά την τέλεση των καθηκόντων τους στο πεδίο (ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων). Η προμήθεια 75 συσκευασιών των 20 kg αφορά τη διατροφή 5 εκπαιδευμένων σκύλων για το χρονικό διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2023 (15 συσκευασίες ανά χειριστή/σκύλο). Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε σημείο που θα συμφωνηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

 

Φάσεις έργου:
Α Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.12.2022.
Β Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.06.2023.
Γ Φάση: Προμήθεια 15 συσκευασιών (3 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.11.2023.
Παραδοτέα: 75 συσκευασίες των 20 kg της ξηράς τροφής PRO CHN ENDURANCE 4800 (15 συσκευασίες ανά χειριστή σκύλου).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο