Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 15 Νοεμβρίου 2022
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ξηρής τροφής για πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ)» στο πλαίσιο της Πράξης «Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης των τέων Φορέων διαχείρισης».

Η προμήθεια αφορά ξηρή τροφή για τους πέντε (5) ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της Ειδικής Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) για χρονικό διάστημα 13 μηνών, ήτοι 1 Δεκεμβρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2023.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ προβαίνει στην προμήθεια ξηρής τροφής για την διατροφή των εκπαιδευμένων σκύλων της ΕΜΑΔΔ (Ειδική Μονάδα Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων) που απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα εξασφαλίζουν αφενός την ευζωία και την καλή υγεία των σκύλων και αφετέρου την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις κατά την τέλεση των καθηκόντων τους στο πεδίο (ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και ζώων). Η προμήθεια 75 συσκευασιών των 20 kg αφορά τη διατροφή 5 εκπαιδευμένων σκύλων για το χρονικό διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2022 – 31η Δεκεμβρίου 2023 (15 συσκευασίες ανά χειριστή/σκύλο). Η παράδοση τους θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, σε σημείο που θα συμφωνηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο, με ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου.

 

Φάσεις έργου:
Α Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.12.2022.
Β Φάση: Προμήθεια 30 συσκευασιών (6 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.06.2023.
Γ Φάση: Προμήθεια 15 συσκευασιών (3 συσκευασίες ανά χειριστή) – Ημερομηνία υλοποίησης: 01.11.2023.
Παραδοτέα: 75 συσκευασίες των 20 kg της ξηράς τροφής PRO CHN ENDURANCE 4800 (15 συσκευασίες ανά χειριστή σκύλου).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση χώρου για αποθήκευση εξοπλισμού

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
22 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια ρουχισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ (μπλουζάκια πόλο και μπλουζάκια με λαιμοκοπή)

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
14 Νοεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για είκοσι μία (21) υβριδικές ηλεκτροφόρες περιφράξεις» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «LIFE18 NAT/GR/000768 ARCPROM.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο