Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 13 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μετριασμός επιπτώσεων αλιείας για την προστασία και αποκατάσταση ιχθυοπανίδας και θαλάσσιων τύπων οικοτόπων , στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Διαχειριστικές Δράσεις και Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης & Προβολής των περιοχών NATURA 2000, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) είναι μία από τις μεγαλύτερες προστατευμένες θαλάσσιες περιοχές στην Ευρώπη (περίπου 2.315 km2). Δεδομένης της έκτασης του θαλάσσιου χώρου του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες για την επιτήρηση και παρακολούθηση του συνόλου της περιοχής. Οι δυσκολίες στην άμεση επιτήρηση μπορεί να περιορίσουν σε ένα βαθμό δράσεις προστασίας, ειδικά σε ότι αφορά την παράνομη αλιεία. Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής συστήματος επιτήρησης της προστατευόμενης περιοχής με αντικείμενο τον εντοπισμό ‘στόχων’ ενδιαφέροντος όπως αλιευτικά σκάφη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (3.856,32 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τεσσάρων χιλιάδων εφτακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (4.781,84€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 24-03-2023, ημέρα και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς).

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα το Εθνικό Πάρκο Δ. Έβρου (6πτυχο), ενημερωτικού φυλλαδίου με θέμα τον μαθητικό τουρισμό (3πτυχο) και μίνι οδηγού αναγνώρισης πουλιών για το Δέλτα του Έβρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ανάδειξης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκη» (κωδ. ΟΠΣ 5060737).

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη για την Σύμβαση με τίτλο: «Υπηρεσία δημιουργίας ομοιόμορφων πρωτοκόλλων επιστημονικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
25 Σεπτεμβρίου 2023

Επαναπροκήρυξη της Διακήρυξης για την σύμβαση υπηρεσιών με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΈΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.»

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο