Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα επόπτευσης – φύλαξης και οδήγησης σκαφών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα επόπτευσης – φύλαξης και οδήγησης σκαφών.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα οδήγησης σκαφών.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οδήγηση των σκαφών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
– Υποστήριξη στην εποπτεία και φύλαξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων: Τα σκάφη επιτήρησης θα περιπολούν όλη τη περιοχή του Πάρκου σε καθημερινή βάση, καταγράφοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος και ελέγχοντας τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Κριτήρια επιλογής
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:
– Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
– Δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η περιοχή ευθύνης της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Σποράδων (Αλόννησος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (17.360,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 13-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
7 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
6 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
29 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση «προμήθειας και τοποθέτησης σημαδούρων για τη σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας στη λίμνη Βόλβη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης -Χαλκιδικής».

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο