Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα επόπτευσης – φύλαξης και οδήγησης σκαφών.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 7 Απριλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα επόπτευσης – φύλαξης και οδήγησης σκαφών.

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων σε θέματα οδήγησης σκαφών.
Οι υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν τα εξής:
– Οδήγηση των σκαφών της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σποράδων
– Υποστήριξη στην εποπτεία και φύλαξη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων: Τα σκάφη επιτήρησης θα περιπολούν όλη τη περιοχή του Πάρκου σε καθημερινή βάση, καταγράφοντας την κατάσταση του περιβάλλοντος και ελέγχοντας τις δραστηριότητες στην περιοχή.

Κριτήρια επιλογής
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει:
– Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
– Δίπλωμα χειριστή ταχύπλοου σκάφους
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η περιοχή ευθύνης της ΜΔ Εθνικού Πάρκου Σποράδων (Αλόννησος).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ (17.360,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 13-04-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., για τo έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο