Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Το έργο αφορά στην αναγνώριση των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας (ΚΠΒ) γίνεται με τη χρήση ποσοτικών κριτηρίων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους οργανισμούς στη χέρσο, στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα. Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύθηκαν το 2016 από τον Διεθνή οργανισμό για την Προστασία της Φύσης (International Union of Nature Conservation; IUCN) στο βιβλίο με τίτλο «A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas» (IUCN, 2016) και προσφέρουν έναν τυποποιημένο, αντικειμενικό και επαναλήψιμο τρόπο για τον προσδιορισμό των σημαντικότερων περιοχών για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 14-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο