Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 4 Ιουλίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης στην εφαρμογή του άρθρου 184 του νόμου 5037/2023 για τις Καίριες Περιοχές Βιοποικιλότητας.

Το έργο αφορά στην αναγνώριση των Καίριων Περιοχών Βιοποικιλότητας (ΚΠΒ) γίνεται με τη χρήση ποσοτικών κριτηρίων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους οργανισμούς στη χέρσο, στη θάλασσα και στα εσωτερικά ύδατα. Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύθηκαν το 2016 από τον Διεθνή οργανισμό για την Προστασία της Φύσης (International Union of Nature Conservation; IUCN) στο βιβλίο με τίτλο «A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas» (IUCN, 2016) και προσφέρουν έναν τυποποιημένο, αντικειμενικό και επαναλήψιμο τρόπο για τον προσδιορισμό των σημαντικότερων περιοχών για την παγκόσμια βιοποικιλότητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 14-07-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

 

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς εδώ

 

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας ασφάλισης έναντι αστικής ευθύνης των drones του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για το έτος 2024

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο