Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών για την Χαρτογράφηση και εκπόνηση της έκθεσης των διαχειριστικών μέτρων για το πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4.5 της πράξης 5032910 «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών για την Χαρτογράφηση και εκπόνηση της έκθεσης των διαχειριστικών μέτρων για το πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4.5 της πράξης 5032910 «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ο τύπος οικοτόπου 6260 * «Αμμώδεις στέππες της Πανονίας» εμφανίζεται στην Ελλάδα μονάχα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Δημόπουλος κ.ά., 2014). Η παρουσία του περιορίζεται σε 3 περιοχές με αμμώδη εδάφη, στην περιοχή του Ισθμού, την περιοχή που χωρίζει την Μικρή από τη Μεγάλη Πρέσπα, στο Σλόγγι στη Μικρή Πρέσπα και στη νοτιοανατολική ακτή της Μεγάλης Πρέσπας, παραπλεύρως του παραλίμνιου δάσους, ενώ η σχετική επιφάνεια του δεν υπερβαίνει το 0.4% του Εθνικού Πάρκου (166,9058 ha σύμφωνα με τους Βραχνάκης κ.ά., 2011).  Χαρακτηρίζεται από υψηλή φυτοποικιλότητα με ιδιαιτέρα λειτουργικά και χλωριδικά (Strid et al., 2017, Σακελλαράκης κ.ά., 2019) στοιχεία καθώς και οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (10.959,68€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (13.590,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο τη Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού & ΠΠ Βόρειας Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και Προστατευόμενων Περιοχών Βόρειας Πελοποννήσου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. για δράσεις προστασίας της Βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης της» και με MIS 5075953, του Ε.Π. «ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
24 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για το έτος 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
23 Μαρτίου 2023

Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου με αντικείμενο: α) μεταφορά επισκεπτών, υλικών και μέσων και συντήρηση υποδομών και μέσων β) καθαρισμός υποδομών επισκεπτών για τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, για τη διαχειριστική περίοδο 2023.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο