Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών για την Χαρτογράφηση και εκπόνηση της έκθεσης των διαχειριστικών μέτρων για το πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4.5 της πράξης 5032910 «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 10 Μαρτίου 2023
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών για την Χαρτογράφηση και εκπόνηση της έκθεσης των διαχειριστικών μέτρων για το πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4.5 της πράξης 5032910 «Αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6260 * Αμμώδεις στέππες της Πανονίας», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Ο τύπος οικοτόπου 6260 * «Αμμώδεις στέππες της Πανονίας» εμφανίζεται στην Ελλάδα μονάχα στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Δημόπουλος κ.ά., 2014). Η παρουσία του περιορίζεται σε 3 περιοχές με αμμώδη εδάφη, στην περιοχή του Ισθμού, την περιοχή που χωρίζει την Μικρή από τη Μεγάλη Πρέσπα, στο Σλόγγι στη Μικρή Πρέσπα και στη νοτιοανατολική ακτή της Μεγάλης Πρέσπας, παραπλεύρως του παραλίμνιου δάσους, ενώ η σχετική επιφάνεια του δεν υπερβαίνει το 0.4% του Εθνικού Πάρκου (166,9058 ha σύμφωνα με τους Βραχνάκης κ.ά., 2011).  Χαρακτηρίζεται από υψηλή φυτοποικιλότητα με ιδιαιτέρα λειτουργικά και χλωριδικά (Strid et al., 2017, Σακελλαράκης κ.ά., 2019) στοιχεία καθώς και οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (10.959,68€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (13.590,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

 

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την « Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρολογικών των χώρων γραφείων του νέου κτηρίου της Μονάδας Διαχείρισης Ε.Π Δέλτα Έβρου και Δαδιάς».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
21 Σεπτεμβρίου 2023

Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας για την «Προστασία και διαχείριση κρίσιμων ενδιαιτημάτων στις προστατευόμενες περιοχές της Σαμοθράκης από την υπερβόσκηση – Διαχειριστικές δράσεις. Προμήθεια δεξαμενών, ποτιστρών, ενημερωτικών πινακίδων και προμήθεια – εγκατάσταση περίφραξης».

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
20 Σεπτεμβρίου 2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία: «εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών σε επιλεγμένες ακτές της Κρήτης και της Ν. Πελοποννήσου έναντι πλημμυρών», Με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο