Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση ελέγχων δοκίμων παρείσδυσης και ανάλυσης κινδύνων στις υποδομές πληροφορικής του ΟΦΥΠΕΚΑ

Ημερομηνία Δημοσίευσης : 5 Φεβρουαρίου 2024
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην πραγματοποίηση ελέγχων δοκίμων παρείσδυσης και ανάλυσης κινδύνων στις υποδομές πληροφορικής του ΟΦΥΠΕΚΑ

Το έργο αφορά στη πραγματοποίηση ελέγχου/ων δοκιμής/ων παρείσδυσης και ανάλυσης κινδύνων του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με στόχο την ανάδειξη ευπαθειών ασφαλείας στις υποδομές πληροφορικής, την περιγραφή των επιπτώσεών τους στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και την πρόταση αντίμετρων για την μείωση του κινδύνου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι τριάντα εφτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Share on social :
Σχετικά Νέα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
4 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών στα υπηρεσιακά οχήματα της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θεσσαλίας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
27 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση του με αρ. πρωτ. 5074/26-02-2024 B’ πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, για τη σύναψη εννέα (9) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
26 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο